Djurrättsrörelsen behöver bli vegan

XXX CROSSROADS.JPG

De senaste åren har djurrättsrörelsen präglats av en debatt om hur människor reagerar på våra budskap. I nuläget skickar vi ut en rad olika uppmaningar till allmänheten, till exempel ”Ät mindre kött”, ”Välj vego”, ”Bojkotta päls”, ”Bli vegetarian”, ”Köp inte burägg”, ”Ät mer grönt” och ”Bli vegan”. Vilka budskap får oss att nå målet, en värld fri från djurutnyttjande, snabbast?

I djurrättsrörelsens ena ringhörna finns steg för steg-falangen. Deras utgångspunkt är att människor förändrar sitt beteende gradvis. Strategin är att uppmana människor att göra små förändringar i sina liv, något som i sin tur kan leda till fler förändringar vilket slutligen kan utmynna i djurrätt och veganism.

I den andra ringhörnan finns bli vegan-falangen eller abolitionisterna. Deras utgångspunkt är att djurskyddstanken är problemet, alltså idén att det är okej att utnyttja djur så länge de behandlas väl. Strategin är att försöka få människor att sluta tänka djurskyddsligt och börja tänka djurrättsligt genom att utbilda om veganism.

Falangerna ligger ofta i luven på varandra, inte minst i olika trådar på Facebook. Steg för steg-falangen tror att ett rakt veganbudskap skrämmer bort människor. ”Det bästa får inte bli det godas fiende” är ett vanligt slagord. De anklagar inte sällan bli vegan-falangen för att vara dogmatisk.

Bli vegan-falangen brukar kontra och hävda att steg för steg-metoden är verkningslös eftersom uppmaningar till små förändringar inte utmanar människors djurskyddsliga tänkande. Det enda som förändras är vilken ”grad” av djurutnyttjande som en person anser vara okej. Bli vegan-falangen tycker till och med att steg för steg-metoden är kontraproduktiv eftersom den får människor att känna sig duktiga när de konsumerar djurprodukter, till exempel när de köper ägg från frigående höns istället för burägg, köper skinn istället för päls, äter kött sex dagar istället för sju dagar i veckan, blir lakto-ovo-vegetarianer istället för semivegetarianer osv.

Finns det någon väg runt den här infekterade internstriden? Tja, kanske. Det börjar i alla fall bli hög tid att gräva ner stridsyxan och inse att båda falangerna har goda argument.

En bra lösning, som jag och många andra tror mycket på, är en slags kombination av strategierna. Steg ett är att djurrättsrörelsen lyssnar på bli vegan-falangen och börjar med ett rakt veganbudskap. Sedan åker vi snålskjuts på andra grupper. Vi låter hälsorörelsen förespråka en minskad köttkonsumtion, djurskyddsrörelsen kampanja mot burägg och lakto-ovo-vegetarianer prata gott om lakto-ovo-vegetarianism. Lägg sedan till att miljörörelsen börjar få upp ögonen för djurindustrins negativa klimatpåverkan och att resursstarka företag, till exempel Oatly, uppmanar befolkningen att konsumera växter istället för animalier.

De djurrättsaktivister som tror starkt på steg för steg-metoden kan alltid dubbelorganisera sig och argumentera mot burägg i en djurskyddsorganisation, för minskad köttkonsumtion i en miljöorganisation och för veganism i en djurrättsorganisation.

Glädjande nog har den svenska djurrättsrörelsen redan utvecklats i den här riktningen. Djurrättsalliansen har haft stora framgångar med sin satsning Den stora veganutmaningen och Djurens rätt har nyligen lanserat sommarturnékampanjen Vegosommar (även om jag hade föredragit namnet Vegansommar). Dessutom har två nya djurrättsorganisationer som enbart arbetar med utbildning om djurrätt och veganism sett dagens ljus – Veganprojekten och Svenska abolitionistiska veganer.

Men om den här strategin ska fungera fullt ut, om den svenska djurrättsrörelsen ska bli en lyckosam veganinformatör måste vår största organisation, Djurens rätt, lämna över djurskyddsfrågorna till djurskyddsrörelsen och bli en renodlad djurrättsorganisation. I ett samhälle som genomsyras av djurskyddstänkande riskerar djurskyddsfrågor att legitimera snarare än ifrågasätta den rådande ordningen. Att vår näst största organisation, Djurrättsalliansen, fortsätter på den inslagna vägen och utvidgar sitt nyskapande arbete för veganism är både önskvärt och sannolikt.

Till er som brinner för djurskyddsfrågor eller tror att djurskyddsreformer är vägen framåt har jag samma uppmaning som tidigare – dubbelorganisera er! Driv djurskyddsfrågor i djurskyddsrörelsen och djurrättsfrågor i djurrättsrörelsen. Vi kan både äta vegankakan och ha den kvar.

Givetvis måste vi också fundera på hur vi utbildar om veganism på bästa sätt. Vilka argument och vilka förhållningssätt är mest effektiva? Hur undviker vi att framstå som dogmatiska och elitistiska? Hur pekar vi på veganism samtidigt som vi har förståelse för att omställning till veganism är ett stort beslut och kan ta tid?

Personligen är jag inte säker på att steg för steg-metoden är kontraproduktiv. Däremot är jag övertygad om att bli vegan-metoden (med lite draghjälp från andra rörelser) är den snabbaste vägen från nu till djurens befrielse.

Till er som tvekar. Vi kan väl i alla fall prova! Tidpunkten är utmärkt. En historiskt hög andel av befolkningen är veganer, butikshyllorna fylls av veganvänliga produkter och mängden ”djurvänliga” budskap som kommer från andra håll än djurrättsrörelsen har aldrig varit så stor som idag. När människor möter oss i djurrättsrörelsen borde de vara mer än redo att diskutera kärnfrågan. Och vem vet vad som kan hända om vi släpper lös allt engagemang och all passion för djurrätt och veganism som finns i djurrättsrörelsen i ett läge när veganismen äntligen har rejäl medvind?

I dag är djurrättsrörelsen en flexitarian som äter veganskt till frukost, lakto-ovo-vegetariskt till lunch och kravmärkt kött till middag. Det är dags för djurrättsrörelsen att bli vegan!

Staffan Andersson
Veganprojektet Västerås

9 Kommentarer

 1. Jun 08 2015 19:34

  Jättebra text och väldigt viktig fråga att diskutera! En viktig skiljelinje tycker jag är den mellan steg-för-steg-metoden när det gäller det mänskliga beteendet, att gå mer och mer åt vegansk kosthållning och levnadsstil, och djurskyddsreformer, alltså att steg-för-steg när det gäller att förbättre djurens situation, genom t.ex. större burar. En person kan tycka att den ena är strategiskt rätt och den andra är fel, eller att båda är rätt. Jag håller med i analysen att det kan vara smart att driva mot ett veganskt samhälle från flera olika perspektiv samtidigt och att olika organisationer har olika fokus. Men om Djurens Rätt skulle sluta driva djurskyddsreformer helt och hållet så undrar jag om det finns någon organisation som skulle kunna göra detta med samma kraft. Vi har t.ex. Djurskyddet Sverige men min gissning är att de är betydligt mindre, de syns åtminstone inte alls lika mycket. En kan naturligtvis tänka att om Djurens Rätt lämnar detta så kommer de att ta över den biten mer kraftfullt, kanske det är så. Men ett problem är att Djurskyddet Sverige har en annan ideologi där utnyttjande ses som ok så länge det inte är allt för illa. Då kanske inte djurskyddsreformerna kommer att leda till ett veganskt samhälle. Som du skriver så har Djurens Rätt gått mer åt veganskt och abolotionistisk håll. Nyligen skrev deras förbundsordförande ” För när det kommer till kritan finns det bara en djurskyddsmärkning som verkligen fungerar och den stavas vego.” (http://www.landetsfria.se/artikel/117914)

  • Jun 13 2015 13:35

   Absolut! Det är viktigt att hålla isär steg-för-steg när det gäller att försöka få enskilda individer att bli veganer och steg-för-steg i betydelsen att vi bör satsa på djurskyddsreformer för att nå en vegansk värld, alltså reformism.

   Det är alltid svårt att veta vad som kommer att hända när man använder sig av en strategi istället för en annan. Det politiska läget förändras konstant. Men min förhoppning är att vi faktiskt får bättre djurskyddsreformer om de drivs av djurskyddsrörelsen under förutsättning att djurrättsrörelsen är lyckosam och får fler att bli djurrättare och veganer. En starkare samhällelig opinion mot djurindustrin borde rimligen kunna leda till fler och mer omfattande reformer.

 2. Jun 13 2015 13:09

  Och den växande veganrörelsen behöver bli djurrättslig!

  • Jun 13 2015 13:10

   Väldigt bra skrivet Martin. På ett sätt kanske viktigare att veganrörelsen blir djurrättslig, vilket kanske skulle kunna ske om djurrättsrörelsen blir mer vegan. Vad tror du?

   • Jun 13 2015 13:10

    Ramin, tänker att det beror på om en sån orientering inom veganrörelsen isf kommer av att djurrättsrörelsen lämnat avtryck på samhället i stort, eller om det mer är frågan om en särskild växelverkan mellan de två rörelserna. Jag tycker att lite talar för det senare, och om fallet är det förra så känns det som att ett sånt avtryck på veganrörelsen inte säger något om ett samspel åt båda håll. Så då känns inte just följderna (för djurrättsrörelsen) särskilt givna.

    Att veganisera rörelsen känns framförallt som en fråga om vad som är ”moraliskt” riktigt, än om det strategiskt riktiga – annars bedrar nog rörelsen sig själv om vad den kan förutse. För veganism börjar och slutar i abolitionism och en antispeciesistisk linje, och då kan den som mest bli avstamp för det djurrättsliga. På vägen mot såna mål känns det som att en djurrättslig veganrörelse snarare blir ett hinder mindre, än steg framåt, för djurrättsrörelsen. Typ som att skippa djurskydd som verktyg alltså!

 3. Jun 13 2015 13:12

  Bra poänger Martin, men jag tänker att moral och strategi hänger ihop. Om djurrättsrörelsen blir vegan av strategiska skäl kommer den också att bli mer ”moralisk” eftersom veganism, djurrätt och antispeciesism är tätt sammankopplade och knappast går att separera från varandra

  • Jun 13 2015 13:12

   Det känns viktigt att lyfta fram beröringspunkterna som finns där, och att även se spektrumet av djurrättsliga frågor som inte överlappas av t.ex. veganism. Detta eftersom situationen nu inte bara handlar om djurskydd som vertyg utan om hur en hel vertygslåda öppnats, med frågorna människohälsa, klimathotet och ekologism. Vilket blogginlägget också berör. Och jag skulle säga att dessa andra vertyg kan vara minst lika problematiska, och att det är den växande veganrörelsen som framförallt öppnat den lådan, dvs den rörelse som växer, mer än den djurrättsliga. Därför har vi också en djurrätt ute i Europa som ompositionerar sig för att främst ta kampen mot den gynnade ekologismen, på just moraliska grunder.

 4. Jun 13 2015 19:12

  Det var nog det bästa jag har läst hittills! Jag har funderat mycket på det här de senaste veckorna, då jag som nybliven vegan genom veganutmaningen har lyssnat på en massa olika tankegångar år båda håll.
  Jag har själv känt att jag vill göra mer än bara att själv bli vegan, men har inte riktigt kunnat bestämma mig för vilken väg jag vill gå. Gary F:s sätt att resonera ligger väl mig närmast, samtidigt som jag vill vara försiktig med att hitta EN guru och EN väg. Jag vill gärna lyssna och inspireras av olika tankegångar.
  Om jag ser till mig själv så vet jag att jag aldrig hade blivit vegan om veganutmaningen istället hade förespråkat lakto-ovo vegetarisk kost, eller öppnat upp för att det var nästan lika bra för djuren. Det tydliga budskapet hjälpte mig. Men när jag gick med tänkte jag inte alla bli vegan utan möjligen äta mer vegetariskt och kanske bli pesca-vegetarian. Jag förvånad över att jag knappt alls har mött de djurrättsliga argumenten och tankegångarna tidigare, trots att jag ändå levt rätt så många år :))

  Så veganismen och de djurrättsliga tankarna måste bli synligare, så att fler för möjlighet att tänka till. Och jag tror att det är extra viktigt att vi får fram mer info om vilka etiska och moraliska problem som finns med t ex kravmärkt kött, mjölk från supereko-gårdar och ägg från småskaliga gårdar. Där känner jag att jag har svårare att argumentera och behöver mer kunskap för att vilja ge mig in i diskussioner. Kanske vore bra med lite ”utbildningsdagar”? :))

  Hur som – väldigt bra inlägg!!

  • Jun 13 2015 19:16

   Tack så mycket! Håller med om att Gary Franciones kritik av djurrättsrörelsen är träffande på många punkter men tycker också att det är trist att han presenterar sin teori som en helhetslösning. Det finns många andra tänkare och många andra perspektiv som är minst lika viktiga.

Kommentera

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>