Projektbeskrivning

Är du intresserad av att vara med i Veganprojekten? Eller är du bara nyfiken? Då har du kommit rätt. Här berättar vi mer om nätverket.

Projektmål
Veganprojekten arbetar för en solidarisk värld fri från djurutnyttjande.

Metod
Veganprojekten informerar och folkbildar om djurrätt och veganism, till exempel genom att dela ut flygblad, ställa upp informationsbord, samtala, hålla/arrangera föredrag och visa film.

Strategi
Veganprojekten arbetar abolitionistiskt (efter engelskans abolish som betyder avskaffa). Det innebär att vi alltid understryker att djur är kännande individer med rätt till sin kropp och att exploateringen av ickemänskliga djur måste upphöra, inte förändras genom djurskyddsreformer. I ett större perspektiv handlar abolitionism om att försöka normalisera veganism och att på allvar utmana tankefiguren att djurutnyttjande är acceptabelt så länge djur “behandlas väl”.

Definition av veganism
I Veganprojekten försöker vi komma bort från uppfattningen att veganism är en kosthållning eller en diet. Vi ser veganism som ett ställningstagande, ett sätt att visa respekt för alla levande varelser. Vi tänker också att veganism är en politisk rörelse. Ju fler som är veganer, ju närmare är vi ett samhälle som bygger på frihet och rättvisa för alla.

Inte bara ickemänskliga djur
Människans utnyttjande av ickemänskliga djur är inte ett isolerat problem. Olika former av förtryck samverkar och förstärker varandra, till exempel rasism, sexism och speciesism (artdiskriminering). I Veganprojekten finns en ambition att sätta in veganism och kampen för ickemänskliga djur i ett större sammanhang och att motverka alla former av förtryck.

Organisation
Veganprojekten har vuxit fram långsamt och organisationsformen är inte skriven i sten. Grundtanken är att medlemmarna ska samarbeta, utbyta erfarenheter och inspirera varandra. I dag är vi ett nätverk av enskilda aktivister och grupper på olika platser i Sverige.

Projektledare
Alla och ingen. Veganprojekten bygger på spontana initiativ och lokalt självbestämmande.

Vill du vara med?
Om du bor i eller nära Göteborg, Västerås eller Stockholm kan du bli medlem i någon av föreningarna. Om du bor någon annanstans får du gärna bilda en ny Veganprojektet-grupp. En grupp kan vara en förening, ett lokalt nätverk eller någonting annat. Men läs våra GRUNDPRINCIPER först.

Verkar det krångligt och omständligt? Då går det fint att vara med ändå på ett hörn och se Veganprojekten som ett gäng privatpersoner som utbyter material och hjälper varandra att veganisera sin omgivning. Hör av dig till den förening som ligger närmast din bostadsort!

< Till startsidan