Grundprinciper

Veganprojekten föddes ur en vilja att skapa en djurrättsorganisation med folkbildning om veganism i centrum. Det är en strategi som blir mer och mer populär inom djurrättsrörelsen. Grundtanken är att flytta fokus från djurskydd till djurrätt, från hur människor utnyttjar djur till att människor utnyttjar djur.

Strategin, som kallas abolitionism, innebär att Veganprojekten inte driver klassiska “djurrättsfrågor”, till exempel förbud mot burägg, pälsfarmer och vilda djur på cirkus. Sådana kampanjer kan visserligen vara framgångsrika men de riskerar, paradoxalt nog, att legitimera djurförtrycket. De öppnar för tankemönster som ”ja, usch, päls och burägg är verkligen hemskt och borde förbjudas, själv försöker jag köpa ekologiska ägg och närproducerat kött”. Folkbildning om veganism ifrågasätter det vardagliga, normaliserade våldet mot djur, till exempel kött, ost och skinn.

Vi vill understryka att Veganprojekten är en djurrättsorganisation och att vi utgår från ett djurrättsligt perspektiv.  Att många väljer vegetarisk kost av miljö- eller hälsoskäl är förstås positivt men vi driver inte miljö- och hälsofrågor. Vi ser veganism som ett etiskt och politiskt ställningstagande för djuren och för rättvisa.

Veganprojekten ser positivt på alla steg som människor och organisationer tar mot veganism men vi vill samtidigt lyfta fram att djur finns till för sin egen skull, inte för oss. Därför förespråkar vi inte någon form av djurutnyttjande, till exempel enbart minskad köttkonsumtion, konsumtion av ekologiska djurprodukter och lakto-ovo-vegetarianism.

I nätverket finns också en ambition att sätta in veganism och kampen för ickemänskliga djur i ett större sammanhang. Utgångspunkten är att olika former av förtryck samverkar och förstärker varandra, till exempel rasism, sexism och speciesism (artförtryck).

Mot den här bakgrunden har vi tagit fram några grundprinciper för Veganprojekten. Syftet med principerna är att bygga en organisation där medlemmarna arbetar på samma sätt och drar åt samma håll. Alla medlemmar är givetvis fria att arbeta för djuren på andra sätt i andra sammanhang.

Veganprojekten

  • folkbildar om veganism
  • utgår från ett djuretiskt perspektiv
  • förespråkar inte någon form av djurutnyttjande
  • arbetar inte med enfrågekampanjer* eller djurskyddsreformer**
  • följer lagen
  • sprider inte material som innehåller eller underblåser rasism, sexism, homofobi, transfobi, funkofobi eller andra former av förtryck

På förekommen anledning vill vi poängtera att Veganprojekten vilar på strategisk abolitionism, inte ideologisk abolitionism. Skillnaden är att vi inte fördömer djurrättsorganisationer som använder andra strategier. Vi tror till och med att det många gånger är bra att djurrättsorganisationer arbetar på olika sätt och är specialiserade på olika saker.

* Enfrågekampanjer är kampanjer för att förbjuda eller begränsa en specifik form av djurutnyttjande, till exempel pälsfarmer, delfinslakt eller djurförsök.

** Djurskyddsreformer är politiska förslag för att förbättra djurhållningen, till exempel kortare djurtransporter och lagstadgad utevistelse för grisar.